Talpra magyar, hí a haza!

Idén 175 éves a Magyar Honvédség. Ennek apropójából ifjúsági pályázatot hirdet a
Honvédelmi Minisztérium, a Magyarország területén nappali tagozatos középiskolás diákok és
általános iskola 6., 7., és 8. osztályos tanulók részére.


Petőfi Sándor, Nemzeti Dal című költeményét 175 évvel ezelőtt írta, amely a magyar
költészet egyik legkiemelkedőbb, leghazafiasabb műve. A vers egybeolvadt az 1848. március
15-i forradalmi eseményekkel.


Arra kérjük a 6., 7., és 8. osztályos tanulókat és középiskolás diákokat, hogy jelen
pályázati kiírás keretében ragadjanak tollat és írjanak a hazafiság, a hazaszeretet, a haza
védelme, a hősiesség témájában verset vagy novellát.


A pályázat célja:
Felhívni a diákok figyelmét az összetartozásra, a haza- és a hon védelmére, a
hazafiságra, a biztonságra. Lehetőséget biztosítani a diákok számára gondolataik kifejezésére,
hogy mit jelent a XXI. század tanulói számára az otthon, a honvédség, a hősiesség, a magyar
katona.


Pályázati felhívás címe: „Talpra magyar, hí a haza!”
Pályázat kiírója: Honvédelmi Minisztérium
Pályázhatnak: Általános iskolás tanulók (6., 7., 8. évfolyamos) és
nappali tagozaton tanuló középiskolás diákok.
A pályaművek beküldésének határideje: 2023. április 28. (péntek) 23:59 óráig
Nyertesek kiértesítése: 2023. május 17-ig, elektronikus úton
Ünnepélyes eredményhirdetés ideje: 2023. május végén
Nevezési díj: nincs
Nevezési kategóriák: vers és novella


Tematikus megkötés nincs. Egy szerző legfeljebb 2 verset vagy 2 novellát küldhet be a
hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témájában. Lehet mindkettő kategóriában
pályázni, ez esetben 1 vers és 1 novella együttes beküldésére van lehetőség.
Olyan műveket várunk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem internetes
felületen, sem nyomtatásban. A szerző a pályamű benyújtásával felelősséget vállal arra, hogy a
pályázata saját szellemi terméke.
Egy pályamű maximális terjedelme szóközökkel együtt a 8000 karaktert nem haladhatja meg.
A verseket, novellákat „Word” dokumentumban, .doc kiterjesztésben kérjük beküldeni.

A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel a pályamű címét, a szerző
nevét (írói nevét), életkorát, iskoláját, osztályát, pályázó törvényes képviselőjének nevét, e-mail
címét, telefonszámát, felkészítő tanár nevét, elérhetőségét (ha van).


Részletek:
A pályaműveket elektronikus úton várjuk az alábbi e-mail címre:
human.palyazat@hm.gov.hu


A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk.
A kiválasztott, legjobb pályaművek megjelennek a honvedelem.hu weboldalon,
valamint kiadvány formájában is megjelentetjük, hogy minél szélesebb körben megismerhesse
a nagyközönség a fiatalok értékhű, versben és novellában leírt gondolatait.
Csak új, eddig nem megjelentetett művel lehet pályázni. A pályázati anyagot a pályázat
felhívás részét képező aláírt nyilatkozatokkal együtt, elektronikus úton kérjük megküldeni
részünkre.


A pályaművek felhasználása:
A pályázó a pályázat benyújtásával, a pályamű nyilvánosságra hozatalát a kiírónak
engedélyezi.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a legjobb pályaműveket megjelenítse a honlapján, a
pályázatot népszerűsítő marketing anyagokban, a kiíró közösségi média felületein, esetlegesen
a sajtóban az alkotó megjelölésével.
Amennyiben ennek a kérésnek a nyertes pályamű készítője nem kíván eleget tenni,
pályázó tudomásul veszi, hogy a díjra a továbbiakban nem jogosult, és a kiíró jogosult a soron
következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni.


Értékelés, díjazás kettő korosztályban:

 1. általános iskolás 6., 7., 8. osztályos diákok külön vers, külön novella kategória
 2. nappali tagozaton tanuló középiskolás diákok külön vers, külön novella kategória
  Három tagú zsűri értékeli a pályaműveket, versek tekintetében figyelembe véve a rímelést, s
  mindkettő kategória esetén a témához legközelebbi kapcsolódást.

Első, második, harmadik helyezett:

 • oklevél díjazásban;
 • 1., 2., 3. helyezettek értékes nyereményben részesülnek (pl.: repülés
  honvédségi légi járművel; harcászati bemutató megtekintése; tárgyi
  nyeremények, ingyenes nyári honvédelmi táborozási részvétel, honvédelmi
  élménynapon részvétel)
 • A díjazott pályázók felkészítő tanárai is elismerésben részesülnek.

Kérdések a pályaművek beküldéséhez:

 • human.palyazat@hm.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket, a tárgyban kérjük,
  hivatkozzon a pályázati felhívás címére: „Talpra magyar, hí a haza!”
 • vagy a HM Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály telefonszámán: 06 1 474-
  1111/22307

Nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Jelentkezés

Jelentkezés