A programról

Üdvözlöm a Magyar Honvédség 175. évfordulójának hivatalos honlapján!

A Magyar Honvédség az elmúlt 175 év során nemzetünk erejét, ellenálló képességét és a haza védelme iránti rendíthetetlen elkötelezettségét bizonyította. A biztonsági környezetünk oly mértékben változott meg, hogy szükséges odafigyelnünk a Magyar Honvédség fejlődésére, jelenére és jövőjére. Szükséges, hogy az emberek, a fiatalok megismerjék a mai Magyar Honvédséget, más képet alakítsanak ki róla és arról, amit ez az intézmény immáron 175 éve végez.
 
A Magyar Honvédség mindig is több volt, mint egy katonai szervezet; a Magyar Honvédség népünket, annak törekvéseit és a szabad és virágzó Magyarország iránti elkötelezettségét tükrözi. Honvédjeink garantálják hazánk békéjét és biztonságát. Minden egyes generáció a maga egyedi szemléletét, értékeit és szakértelmét hozta be. Ma pedig, amikor a jövőbe tekintünk, felismerjük a ránk ruházott felelősséget, hogy a Magyar Honvédséget korunk igényeinek és törekvéseinek megfelelően tovább alakítsuk és erősítsük.
 
A múlt ismerete és tisztelete nélkül nincs jövő. Ezen a jubileumon a Magyar Honvédség gazdag történelmének, hagyományainak és eredményeinek felfedezésére invitáljuk Önöket. 
A harctéren tanúsított bátorságtól, a békefenntartó missziókban tett nemes erőfeszítésekig fegyveres erőink újra és újra bebizonyították rendíthetetlen elkötelezettségüket nemzetünk biztonsága és békéje iránt. A kiállítás többek között katonai múltunk, nemzeti büszkeségünk előtt való tisztelgés jegyében született. Miközben tisztelgünk múltunk előtt, kiemeljük jelenlegi katonáink figyelemre méltó eredményeit is, akik továbbra is megtestesítik a becsület, a bátorság és az elkötelezettség alapvető értékeit.
 
Ez a mérföldkőnek számító évforduló nemcsak arra ad alkalmat, hogy büszkén tekintsünk vissza, hanem arra is, hogy reménykedve és elszántan tekintsünk előre. Kovácsoljuk együtt a Magyar Honvédség jövőjét, amely a kiválóságon, az innováción és a hazaszereteten alapul. 
 
Szívből jövő köszönetemet fejezem ki a Magyar Honvédség minden, a múltban és a jelenben szolgált tagjainak. Az Önök önzetlen szolgálata, elkötelezettsége és áldozatkészsége az az alap, amelyen nemzetünk biztonsága nyugszik. Miközben ezt a jeles alkalmat ünnepeljük, álljunk ki egységesen a Magyar Honvédség múltjának tisztelete, jelenének alakítása és jövőjének biztosítása mellett. Méltó megemlékezést kívánok!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Honvédelmi miniszter